Anscheinend sinn ech kee Stagiaire méi, mee no >zwee

  • Post author:
  • Post category:Sinn

Anscheinend sinn ech kee Stagiaire méi, mee no >zwee Joer am Beruff an de Course vum Conseil de presse vollwäertege Journalist.Sinn